Holo crypto

Crypto Trading

Wat is Holo crypto en wat is de Holo koersverwachting?

Last Update: 2022-05-20

Wat is Holo crypto en wat is de Holo koersverwachting?

Wil je Holo crypto kopen, maar wil je eerst meer weten over de Holochain en de HOT koersverwachting? In dit artikel bespreken we diverse aspecten van het Holochain en Holo ecosytsteem. Uiteraard zullen we naar de technologie kijken die Holo gebruikt en kijken we naar de HOT koersverwachting. Dit geeft je een beter beeld van Holo crypto en een beter idee van wat je in de toekomst van Holo kunt verwachten.

Wat is Holochain?

Op het moment dat het netwerk steeds groter wordt, dan wordt schaalbaarheid een probleem. Zo heeft elke node een grote database die beveiligd moet worden en naarmate het aantal transacties toeneemt, wordt de database en het schaalbaarheidsprobleem groter en groter.

Het belangrijkste verschil van Holo met andere cryptomunten is dat Holo een gedistribueerde blockchain gebruikt. Andere munten gebruiken vaak een gedecentraliseerd model, zodat de kans op een schaalbaarheidsprobleem groter is. Schaalbaarheid met HOT is theoretisch oneindig.

Holochain's belangrijkste doel is om Bitcoin en blockchain te vervangen. Ze willen dat doen door het schaalbaarheidsprobleem aan te pakken dat bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum wel hebben.

De Holo blockchain biedt veel nieuwe en belangrijke vernieuwingen. Denk bijvoorbeeld aan gedecentraliseerde toepassingen of smart contracts waarbij je veilige transacties kunt uitvoeren zonder tussenpersonen. Ook maakt Holochain het gemakkelijk, snel en kosteneffectief om gedistribueerde Holochain toepassingen (hApps) te bouwen.

Holochain biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om snel en efficiënt volledig gedistribueerde peer-to-peer web toepassingen te maken. Bovendien kan het protocol, met schaalbaarheid als speerpunt van Holochain, een wereldwijde infrastructuur mogelijk maken die lijkt op die van Twitter of Facebook, zonder gecentraliseerde datacentra of opslag.

Door de controle van bedrijven tot een minimum te beperken, creëert Holochain een Internet dat individuen dient, niet bedrijven. Holochain stelt mensen in staat controle te nemen over hun eigen gegevens en online identiteit terwijl ze transacties uitvoeren en verbinding maken met toepassingen die aan hun behoeften voldoen, zonder afhankelijk te zijn van gecentraliseerde entiteiten.

Verder gebruikt Holochain post-blockchain technologie om gegevensintegriteit te scheiden van gegevensbeveiliging. Dit wordt bereikt op een manier die noch Proof-of-Work (PoW) noch Proof-of-Stake (PoS) consensusmechanismen gebruikt.

Hoe werkt Holochain?

Het belangrijkste verschil tussen blockchain technologie en Holochain's gebruik van een gedistribueerde hashtabel (DHT) is de aanpak waarin een transactie wordt geverifieerd en bevestigd. Bij blockchain moeten alle knooppunten in het netwerk consensus bereiken met een Proof-of-Work (PoW) consensus algoritme. Hoewel, sommige varianten van Proof-of-Stake (PoS) algoritmen hebben alleen meerderheidsbevestiging van het netwerk nodig om een transactie te verifiëren.

Holochain heeft een manier ontworpen om dit tegen te gaan, door verdeelde hashtabellen (DHT) te delen. Dit helpt door de transactiebelasting voor elke node te verminderen als het netwerk in omvang toeneemt. Bovendien is de energie die nodig is om Holo tokens te maken minuscuul in vergelijking met die van blockchain technologie.

Met een gedistribueerde hashtabel (DHT) is de hash-ketting aanpak echter "agent-centric". Dit betekent dat individuele knooppunten zelf transacties kunnen verifiëren en bevestigen. Dit wordt dan uitgezonden naar de rest van het netwerk voor transparantie, waarbij naburige knooppunten de verificatie dubbel controleren.

De gedistribueerde hashtabel (DHT) technologie haalt het idee weg om gedistribueerde grootboektechnologie (DLT) te gebruiken met een gedecentraliseerd grootboek waar alle knooppunten mee in verbinding kunnen komen.

In plaats daarvan gaat het bij Holochain om het hebben van "individuele bronketens," en onafhankelijke knooppunt-adequaatheid. Dit is een alternatief voor het gelijktijdig hebben van alle knooppunten op het netwerk. Knooppunten worden tegen elkaar gevalideerd en tegen hun buren gecontroleerd.

Een gedistribueerde hashtabel (DHT) betekent geen Proof-of-Work (PoW), Proof-of-Stake (PoS), of enig ander consensus mechanisme. Daardoor is er minimale energie nodig om de Holo token (HOT) te produceren. Ook is de mogelijkheid om netwerken via DHT te schalen veel efficiënter dan blockchains. Het proces van sharding DHT is eenvoudiger en goedkoper dan sharding blockchains. Bovendien worden transacties onmiddellijk verwerkt zonder risico op knelpunten of vertragingen.

Schaalbaarheid is een belangrijk doel in het huidige blockchain ontwikkelingslandschap. Als blockchain netwerken groeien met extra nodes, is er meer energie nodig om transacties te bevestigen. Dit is een uitdaging die veel blockchain ontwikkelaars proberen op te lossen, onder andere met innovatieve laag-2 oplossingen.

Holochain is een "post-blockchain" technologie die geen staking en geen mining vereist. Daarom kan Holochain niet aan meerderheidsaanvallen worden blootgesteld. Het vermindert ook aanzienlijk het al-min risico van slechte actoren in het netwerk. Gebruikers kunnen de code op een enkele node vertrouwen en verifiëren, met de extra mogelijkheid om tegen-nodes te valideren.

Wat is Holo?

Holo wordt door Holochain de "brug" genoemd tussen de gewone Internetwereld en Holochain. Verder stelt Holo iedereen in staat de 'Holo hosting box' te gebruiken via de Holo Host toepassing. Dit draait in de achtergrond op de computers van gebruikers om eventuele reserve opslag- of rekenkracht te gelde te maken. Als mensen hun computers niet maximaal benutten (wat de meesten niet doen) heeft Holo een mogelijkheid geschapen om HoloFuel te verdienen door een Holo Host te worden.

HoloPorts zijn hosting apparaten die ook gebruikt worden als brug tussen Holochain toepassingen (hApps) en gewone webgebruikers. Zowel Holo als HoloPorts richten zich op het leveren van gedistribueerde rekenkracht aan peer-to-peer hApps, waarbij gebruikers beloond worden met HoloFuel.

HoloFuel is een "asset-backed mutual-credit currency" die alleen beschikbaar is door het uitwisselen van rekenkracht op het Holochain netwerk. Het belangrijkste doel van HoloFuel is de Holo Hosts te belonen voor hun bijdragen. Holochain's "wederzijds-krediet-boekhoudsysteem" kan miljarden microtransacties per dag mogelijk maken.  

Holochain applicaties

Holochain is een volledig gedistribueerd open-source netwerk dat iedereen in staat stelt Holochain toepassingen (hApps) te maken. Het team is in de ontwikkelingsfase van verschillende officiële hApps die gebruikers in staat stellen gegevens en privacy te beheren in het hele Holochain ecosysteem.

Holochain stelt gebruikers in staat om op het netwerk te communiceren met gedistribueerde Holochain toepassingen (hApps), ze te bouwen en/of te hosten. Ontwikkelaars kunnen hApps maken met open-source voorgebouwde modules van bibliotheken en utiliteitsklassen die via Github beschikbaar zijn.

Er zijn verschillende tools beschikbaar voor ontwikkelaars, zoals Rust HDK (Rust Holochain Development Kit), Zome Explorer Tool, Holochain Playground, en HoloJS Wrapper. Andere zijn de Holochain IDE App builder en Holochain RAD Tools Phase 2 (Rapid Application Development) en nog veel meer.

Gebruikers kunnen elke vrije rekencapaciteit beschikbaar stellen aan Holochain toepassingen, via de online HoloHost software of via de HoloPort hardware uitbreiding, die een plug-and-play optie biedt met voorgeïnstalleerde software.

Hiertoe behoren DPKI (hulpmiddel om privésleutels te beheren), HoloChat (peer-to-peer chat hulpmiddel binnen de gemeenschap), en HoloVault (een toepassing die laat zien hoe de gegevens van een gebruiker gebruikt zijn).  

Voor niet-ontwikkelaars bieden Holochain toepassingen (hApps) de mogelijkheid om een passief inkomen te verdienen met cryptocurrency. Dit wordt bereikt door computercapaciteit te delen om de hApps aan te drijven.  

Het Holo crypto token (HOT)

Het ERC-20 Holo crypto token (HOT) werd voor het eerst gelanceerd tijdens een Initial Coin Offering (ICO) in 2018. HOT-tokens werden verkocht als een 'IOU' voor de terugbetaling van HoloFuel tokens bij de lancering van het mainnet.

Holo tokens zijn verkrijgbaar via verschillende gerenommeerde beurzen, waaronder Uniswap en Binance. De prijs heeft sterk geschommeld van $0.0002 tijdens de crash van maart 2020, tot $0.0095 begin maart 2021. Volgens CoinGecko zit het HOT token op het moment van schrijven momenteel rond de $0,007 gewaardeerd op een market cap van $1,2 miljard.

De $20 miljoen aan fondsen die bij de initial coin offering (ICO) werden opgehaald, werden opnieuw geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van de Holochain infrastructuur. In februari 2021 kondigde het team via hun Medium platform een bijgewerkte Holochain routekaart aan voor wanneer we de lancering van het mainnet kunnen verwachten. Bovendien zijn Holochain liefhebbers ook nieuwsgierig naar de 1:1 token overdracht van HOT tokens naar HoloFuel tokens.

Uit Holochain's meest recente roadmap update kunnen we de "Phase 3 - Alpha/Beta" lancering van de Holo suite van applicaties verwachten tijdens het eind van Q1 2021. De recente prijsactie van het Holo token (HOT) lijkt te correleren met het vooruitzicht dat er binnenkort nog meer spannende updates komen!

Wat maakt Holo crypto uniek?

Zoals je hierboven gelezen hebt, is Holo op zichzelf al vrij uniek. Met Holochain zijn gebruikers niet langer afhankelijk van servers. Happs verbindt gebruikersapparaten direct met elkaar in een veilige omgeving. Deze veilige omgeving is een versleuteld peer-to-peer netwerk. Dit betekent dat de gegevensuitwisseling veilig is en onaantastbaar voor hackers.

Er is echter nog 1 ding waarmee Holo cryoto een enorme stap vooruitzet en dat is schaalbaarheid. Dit is een groeiend probleem voor meerdere blockchains. Als gevolg daarvan worden blockchains, en dus ook transacties, trager. Holochain gebruikt, zoals gezegd, een gedistribueerd netwerk in plaats van een gedecentraliseerd netwerk. Dit lost de problemen van schaalbaarheid in één klap op. 

Holo crypto koersverwachting

Holo crypto biedt steeds meer nieuwe Holochain toepassingen (hApps), die ontwikkelaars een efficiënt en goedkoper alternatief bieden voor blockchains. Bovendien wordt dit bereikt met aanzienlijk lagere aanloop- en lopende kosten, onmiddellijke eindtransacties, en zonder traditionele consensus-algoritmen.

Dit alles is mogelijk dankzij Holochain's gedistribueerde hashtabel (DHT). Ook bereikte de Holo crypto token (HOT) onlangs nieuwe all-time-highs nu het Holochain platform industriebrede erkenning heeft gekregen.

Dankzij alle ontwikkelingen is Holo crypto een snelgroeiende cryptocurrency. Holo crypto heeft een groeiende gemeenschap, meer ontwikkelaars werken aan het project en er worden steeds meer samenwerkingsverbanden gevormd. Dit alles leidt ertoe dat meer mensen en bedrijven HOLO gaan gebruiken. Dit is uiteindelijk heel positief voor de prijs op de lange termijn.

Het is lastig om een Holo crypto koersverwachting te geven, dit komt omdat crypto nog steeds erg bepaald wordt door vraag en aanbod en marktsentiment.  Net als bij andere financiële activa is de prijsgeschiedenis behulpzaam voor een levensvatbare Holochain prijsvoorspelling. Het token stond bij de lancering in augustus 2021 op een slotkoers van $0.0116. Het brak begin september kort de weerstand op $0.01200 om een hoogtepunt van 0.01338 te bereiken.

Tegen het eind van september handelde het onder zijn lanceerprijs van $0.0074. De daaropvolgende trendombuiging stelde het in staat om begin november 2021 zijn all-time high van $ 0,0168 te bereiken. Sindsdien staat het op neerwaartse druk; het daalt voor het eerst in de geschiedenis onder $0,0040. Tussen begin november en eind januari daalde de HOT met 77,04% in waarde, te midden van de sell-off die de cryptocurrency markt de afgelopen maanden heeft bepaald.

De Holo crypto prijs schommelt momenteel rond de $ 0,0050, zoals sinds eind vorige week het geval is. Dit volgt op de opleving die het mogelijk maakte zijn hoogste niveau sinds half januari te bereiken op $ 0.0061.

Holo crypto koersverwachting 2022-2025

De Holo crypto koersverwachting lijkt bullish, want verwacht wordt dat de adoptie ervan in de komende maanden zal toenemen.Vanuit dit perspectief kan HOTUSD zijn korte en middellange bodem bereikt hebben bij het all-time dieptepunt van $ 0.003878 dat in de afgelopen maand werd geraakt.

Niettemin is het belangrijk om de hoge volatiliteit te erkennen die met de cryptomarkt gepaard gaat. Met dit in gedachten zal de voorspelde rally waarschijnlijk gekenmerkt worden door prijsschommelingen. 

Op het moment van schrijven handelden Bitcoin en HOT op respectievelijk $ 44.199,11 en $ 0,007. Op basis van deze cijfers is de verhouding 8.667.511,86. Aangenomen dat de huidige BTC/HOT verhouding de komende jaren aanhoudt, is de Holochain 2025 prijsverwachting dat de crypto in januari tot $ 0,0106 zal rallyen. Dan kan hij tegen december dalen tot $0.0067. 

In overeenstemming met de berekende verhouding is de Holochain prijsverwachting 2030 dat de crypto halverwege het jaar tot $0.0180 zal stijgen, om daarna zijn winst te vergroten tot $0.0189 tegen het eind van het jaar. Niettemin hangt de levensvatbaarheid van deze HOT/USD-voorspelling af van markttrends en invloedrijk nieuws.

Wat zal Holo over vier jaar doen? Verwacht wordt dat Holochain begin januari 2022 op $1 zou kunnen staan. Met bepaalde koerswijzigingen en de invloed van experts zou Holo $0,038 kunnen bereiken. Het is mogelijk dat het project zich zal richten op nieuwe partnerschappen en dat HOT tegen het eind van 2022 op $2.00 kan handelen.

Naar verwachting zal Holo de komen vier jaar blijven groeien in termen van adoptiecijfers, partnerschappen en ontwikkelingen. Zeker heeft Holo een groot bereik, zodat het zou kunnen slagen in het communicatie-ecosysteem. Bovendien is Holo een munt voor de gewone Internetgebruiker. Dit vergroot de kans dat Holo, vergeleken met de andere cryptocurrencies, veel meer groeit.

De Holo koers zou volgens deskundigen binnen 5 jaar $ 5,00 kunnen bereiken. Naar verwachting zal Holo de komende jaren de winstgroei van de digitale activa het komende jaar met 132,5% zal toenemen. Tegen 2025 voorspelt het een toename van 407,1% en 679,7% tegen 2027.

Features Blogs

More Blogs