Terms and conditions for Altrady

Altrady BV, Hollanda'da kayıtlı ve şirket numarası 77469607 olan, Finnenburg 132, Lahey (2591XT CA) adresinde mukim bir şirkettir. Altrady BV, Hollanda'da kayıtlı bir şirket olan Web2000 B.V.'nin bir yan şirketi olup, şirket numarası 64465284'dir ve Finnenburg 132, Lahey (2591XT CA) adresinde mukimdir. "Altrady" sunduğu hizmeti internet üzerinden Altrady şirketi tarafından Hizmet Olarak Yazılım şeklinde sunmaktadır. Altrady'nin kullanımı aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir. Altrady'yi kullanmak, bu hüküm ve koşulların kabul edildiği anlamına gelir. Bu hüküm ve koşullardan dışına çıkılması yalnızca Altrady'nin yazılı onayı ile mümkündür.

Madde 1. Hizmetin kullanımı

Altrady, üçüncü taraflarca doldurulması için çevrimiçi formlar oluşturmanıza ve ardından sonuçları çevrimiçi görüntüleme için işlemenize olanak tanıyan bir hizmettir. İnsanların hangi verileri doldurmasını istediğiniz ve bulgularla ne yapacağınız tamamen size kalmış.

Altrady'yi kullanmak için önce bir hesap oluşturmalısınız. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra hemen hesabınıza bağlanabilir ve hizmetten yararlanabilirsiniz.

E-posta adresinizi ve şifrenizi kullanarak hesabınızı üçüncü şahısların erişimine karşı korumalısınız. Parola, özellikle, kesinlikle güvenli tutulmalıdır. Altrady, e-posta adresinizle giriş yaptıktan sonra hesabınızdan yapılan tüm işlemleri yetkilendirdiğinizi ve denetlediğinizi varsayabilir. Altrady'ye başka birinin şifrenizi bildiğini bildirmediğiniz sürece, bu eylemlerden siz sorumlusunuz.

Kişisel verileri Altrady ile işleyebilirsiniz. Denetleyici sizsiniz, Altrady ise Hollanda Veri Koruma Yasası tarafından tanımlandığı şekilde işleyen olarak çalışır. Altrady'yi bu Kanundan kaynaklanan tüm üçüncü şahıs iddialarına karşı tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz.

Madde 2. Kullanım koşulları

Altrady, Hollanda ülkesi veya diğer geçerli yasa veya yönetmeliklere aykırı herhangi bir amaç için kullanılamaz. Bu, örneğin iftira niteliğinde, karalayıcı veya ırkçı bir hizmetten yararlanan verilerin depolanmasını veya iletilmesini içerir.

Etkili bir gizlilik politikası yayınlamadan kişisel bilgilerin talep edilmesi özellikle yasaktır. Kişisel verilerin işlendiği her durumda Hollanda Veri Koruma Yasasına uyulmalıdır.

Altrady, yukarıdakilerden herhangi birini ihlal ettiğinizi iddia eden bir şikayeti keşfeder veya alırsa, ihlali durdurmak için müdahale edebilir.

Altrady'nin görüşüne göre, Altrady'nin veya üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerinin veya ağlarının devam eden çalışması, örneğin aşırı e-posta veya diğer verilerin iletimi, kişisel veri sızıntıları veya virüs faaliyetleri nedeniyle fiilen veya potansiyel olarak hasar görür veya tehlikeye girerse, Altrady bu tür zararları veya tehlikeleri sona erdirmek veya önlemek için makul gördüğü tüm adımları atın.

Hizmet aracılığıyla veya hizmet kullanılarak işlenen herhangi bir suç, Altrady'ye herhangi bir zamanda bir suç duyurusunda bulunma hakkı verir.

Altrady, bu hizmet şartlarını ihlal etmeniz nedeniyle maruz kaldığı zararlar için sizden tazminat talep edebilir. Bu hizmet şartlarını ihlal etmenizden kaynaklanan herhangi bir üçüncü taraf iddiasına karşı Altrady'yi tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı taahhüt ediyorsunuz.

Madde 3. Erişilebilirlik ve bakım

Altrady, hizmeti her zaman kullanılabilir durumda tutmak için her türlü çabayı gösterir, ancak her zaman kullanılabilir olacağının sözünü veremez.

Altrady, altrady'yi güncel tutmaktan sorumludur. Bakım, hizmetin kullanılabilirliği üzerinde zararlı bir etkisi olsa bile her an gerçekleşebilir. Mümkün olduğunda bakım önceden duyurulur.

Altrady zaman zaman Altrady'yi uyarlayabilir. Yorumlarınız ve geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz, ancak sonuçta hangi değişikliklerin yapılacağına (ya da yapılmayacağına) Altrady karar verir.

Madde 4. Fikri mülkiyet

Altrady hizmetinin, ilgili yazılımın ve web sitesindeki tüm materyal ve görüntülerin fikri mülkiyeti Altrady'ye aittir. Zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde ve olmadıkça, bu materyallerin hiçbiri altrady'nin önceden yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz veya kullanılamaz.

Hizmet aracılığıyla sakladığınız veya işlediğiniz veriler size aittir ve öyle kalacaktır (veya tedarikçilerinizin veya lisans verenlerinizin mülkü). Altrady'ye bu bilgileri hizmetle bağlantılı olarak, gelecekteki hususlar da dahil olmak üzere kullanmak için sınırlı bir izin verilir. İlgili verileri silerek ve/veya sözleşmeyi iptal ederek bu lisansı feshedebilirsiniz.

Altrady'ye bir hata raporu veya iyileştirme önerisi e-postası gönderirseniz, hizmet için onlara gönderdiğiniz bilgileri kullanmaları için kalıcı ve sınırsız bir lisans verirsiniz. Bu, özellikle gizli olarak belirlediğiniz bilgiler için geçerli değildir.

Hizmetin iyi bir şekilde sağlanması için gerekli olmadıkça veya altrady yasa veya yetkili makam emriyle bunu yapmak zorunda kalmadıkça, altrady, altrady kullanarak sakladığınız veya gönderdiğiniz verilere erişmeyecektir. Bu durumlarda, altrady, materyale erişimi mümkün olan en büyük ölçüde sınırlamak için her türlü çabayı gösterecektir.

Madde 5. Hizmetin karşılığı

Bazı Altrady fonksiyonlarının kullanımıyla ilişkili ücretleri vardır. Ücretler, söz konusu işlevler tarafından size iletilecektir. Her ay, maliyetin ödenmesi gerekir ve önceden ödenmesi gerekir.

Ödeme, kredi kartıyla veya web sitesinde belirtildiği şekilde yapılabilir.

Hizmet, açık talebiniz üzerine başlatıldığından, Mesafeli Satış Yasası uyarınca bir ödeme geri ödenemez.

Madde 6. Sorumluluğun sınırlandırılması

Kasıtlı suistimal veya ağır ihmal durumları dışında, Altrady'nin sorumluluğu, kaybın meydana gelmesinden önceki üç ay içinde tarafınızca ödenen tutarla sınırlıdır.

Altrady, herhangi bir dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıplardan, kayıp kazançlardan, kaçırılan tasarruflardan veya iş kesintisi zararlarından sorumlu değildir.

Tazminatlar ancak Altrady'ye keşiften sonraki iki ay içinde yazılı olarak bildirilirse talep edilebilir.

Altrady, yapılan hiçbir işlemden sorumlu değildir.

Altrady, mücbir sebeplerden kaynaklanan zararları size ödemekle yükümlü değildir. İnternetin kesintiye uğraması veya kullanılamaması, telekomünikasyon altyapısı, elektrik kesintileri, isyanlar, trafik sıkışıklığı, grevler, şirket kesintileri, tedarik kesintileri, yangınlar ve su baskınları mücbir sebep örnekleridir.

Madde 7. Süre ve fesih

Bu sözleşme, hizmeti ilk kez kullandığınız anda yürürlüğe girer ve bir ay sürer.

Bu dönemden sonra, aynı dönemin müteakip dönemleri ile düzenleme gizlice yenilenir. Bu sözleşmeye tüketici olarak imza attıysanız, bildirim tarihinden itibaren hesaplanan bir aylık bildirim süresi ile ilk sessiz yenilemeden sonra istediğiniz zaman sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Tüketici olmayanlar, bir önceki maddede belirtilen sürenin bitiminde sözleşmeyi feshetmek için bir aylık ihbar süresine sahiptir.

Hizmeti son 18 ay içinde kullanmadıysanız, Altrady sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Altrady, hesabınızla ilişkili e-posta adresine bir hatırlatma gönderecektir.

Altrady, talep üzerine ve ek bir ücret karşılığında hizmet kullanılarak saklanan verilerin bir kopyasını size sağlayabilir. Fiyatlandırma ve alternatifler için lütfen bizimle iletişime geçin.

Madde 8. Koşulların Değişiklikleri

Altrady, bu hüküm ve koşulları ve ayrıca herhangi bir fiyatı herhangi bir zamanda değiştirebilir veya ekleyebilir.

Altrady, hizmet değişikliklerini veya eklemelerini yürürlüğe girmelerinden en az otuz gün önce duyurur.

Bir değişikliği veya ilaveyi kabul etmek istemiyorsanız, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Altrady'nin geçerlilik tarihinden sonra kullanılması, değiştirilen veya eklenen hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Madde 9. Muhtelif Hükümler

Bu anlaşma için Hollanda yasaları geçerlidir.

Altrady ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm sorunlar, gerekli geçerli yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, Altrady'nin ana iş yeri için uygun Hollanda mahkemesine sunulmalıdır.

Bu hüküm ve koşullardaki bir beyanın yasal olarak geçerli olması için yazılı olarak yapılmasını gerektiren herhangi bir madde için, gönderenin gerçekliği yeterince kesin olarak belirlenebiliyorsa ve beyanın bütünlüğü bozulmamışsa, Altrady hizmeti aracılığıyla olan e-posta veya iletişim yeterli olacaktır.

Aksini kanıtlamadığınız sürece, Altrady tarafından kaydedilen herhangi bir bilgi iletişiminin versiyonu gerçek kabul edilecektir.

Bu hüküm ve koşulların herhangi bir bölümünün hukuka aykırı olduğu tespit edilirse, sözleşmenin tamamının geçerliliği etkilenmeyecektir. Bu durumda taraflar, hukuk sınırları içinde, geçersiz hüküm(ler)in asıl amacına yakın olan bir veya birden fazla yeni hüküm üzerinde anlaşmalıdır.

Altrady'nin satın alınmasının veya ilgili ticari faaliyetlerin bir parçası olarak, Altrady bu anlaşma kapsamındaki hak ve sorumluluklarını üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir.